search

Liên hệ chúng tôi Nhà > Liên hệ chúng tôi
  • Công ty TNHH tự động hóa Giang Tô
  • Điện thoại: 13588105985 / 0523–88543960
  • Fax: 0523–88543960
  • E-mail: 13588108840@163.com
  • Địa chỉ: ULI CNC Jiangyan, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (328 Quốc lộ Bắc)
 
Online Service