search

Bộ định tuyến CNC Nhà > Các sản phẩm > Bộ định tuyến CNC

Bộ máy 3D CNC 3D

Niềngungung bút, trong khi ăn Có thể gia công, plexiglass, acrylic, đá và thạch, đồng và nhôm, vv Trọng khi có Nâng niu Trẻ em của tôi Mô hình G6…

  • Niềngungung bút, trong khi ăn
  • Có thể gia công, plexiglass, acrylic, đá và thạch, đồng và nhôm, vv
  • Trọng khi có
  • Nâng niu
  • Trẻ em của tôi
Mô hình G6 G12 G4-4 G12-4 G12-8
Quảng chí 1 1 4 4 số 8
Máy dài 600mm 1200mm 300mm 1200mm 1200mm
Quốc tế 220mm 300mm 220mm 300mm 240mm
Trẻ em 6 mm 8 mm 6 mm 12,7mm 12,7mm
Con quay 800W 1500W 1500W 2200W 2200W
Phong Văn Đinh ốc
đa năng 6m / mim 6-12m / người 12m / hàng 12m / hàng 12m / hàng
Hạ gục 6m / hàng 6m / hàng 12m / hàng 12m / hàng 12m / hàng
Khối lượng tịnh 300kg 600kg 900kg 1200kg 3000kg
Người lái xe thang thang thang thang AC servo AC servo AC servo
CNC CNC Hạ gục CNC ULI

Bộ phần mềm của chúng tôi có thể sử dụng. Phần lớn, phần mềm, phần lớn. Kết cấu và lý tưởng của Ngọc và đá. Có thể làm được Các công việc của bạn.

Hot Tags: Bộ định tuyến 3d CNC, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả

 
Online Service